English version

  • English

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. W 1921 roku, w części najlepiej zachowanej pierwotnej Puszczy Białowieskiej utworzono rezerwat ścisły, który stał się zalążkiem obecnego Parku. Chroniony w BPN las jest ostatnim na niżu Europy lasem naturalnym o cechach lasu pierwotnego. Symbolem Parku i Puszczy Białowieskiej jest żubr, będący największym ssakiem Europy, któremu jeszcze przed II Wojną Światową groziło wymarcie. Dzięki staraniom pracowników Puszczy gatunek został przywrócony naturze. Po stronie polskiej żyje obecnie około 400 żubrów. Białowieski Park Narodowy może pochwalić się dobrze przygotowaną infrastrukturą turystyczną. Na odwiedzjących Park czekają szlaki piesze i rowerowe, wieże widokowe, tarasy, kładki i tablice informacyjne, ułatwiające zwiedzanie i kontakt z przyrodą.


WSTECZ