English version

  • English

Ceny biletów wstępu

Poniżej zamieszczamy obecnie obowiązujące (styczeń 2017 roku) ceny biletów wstępu do najczęściej odwiedzanych obiektów muzealnych oraz miejsc wypoczynku i rozrywki na terenie Stolicy. UWAGA! Podany cennik dotyczy wyłącznie wystaw stałych.

CENY BILETÓW WSTĘPU DO MUZEÓW

 L.p.
Nazwa obiektu Bilet normalny
 Bilet ulgowy
Informacje dodatkowe
1. Zamek Królewski 30,00 zł 15,00 zł/1,00 zł dzieci i młodzież do 16 roku życia Dodatkowa opłata
za przewodnika zgodnie z naszym cennikiem w j.polskim
150,00 zł/grupa
(max. 25 osób),
w j. obcym
200,00 zł/grupa.
Obowiązkowy zestaw
słuchawkowy dla grup
powyżej 10 osób
w cenie 5,00 zł/osoba.
W niedziele wstęp bezpłatny.
Zwiedzanie wyłącznie indywidualne.
 2. Pałac na Wyspie
Łazienki Królewskie
 25,00 zł 

18,00 zł/

1,00 zł dzieci i studenci do 26 roku życia

Dodatkowa opłata za przewodnika zgodnie z naszym cennikiem w j. polskim 100,00 zł/grupa, w j. obcym 150,00 zł/grupa. Cena biletu dla dzieci i młodzieży nie obejmuje opłaty za zestawy słuchawkowe obowiązkowe dla grup powyżej 15 osób. Cena zestawu  5,00 zł/osoba. W czwartki wstęp bezpłatny.
Zwiedzanie wyłącznie indywidualne.
3.  Pałac w Wilanowie  20,00 zł
15,00 zł/1,00 zł dzieci i młodzież do 16 roku życia/10,00 zł bilet edukacyjny
Dodatkowa opłata
za przewodnika zgodnie z naszym cennikiem
w j. polskim
150,00 zł/grupa
lub w j. obcym
250,00 zł/grupa.
W czwartki wstęp bezpłatny.
Zwiedzanie wyłącznie indywidualne.
4.  Park w Wilanowie
 5,00 zł 3,00 zł/1,00 zł dzieci i młodzież do 16 roku życia W czwartki
wstęp bezpłatny.
5.
Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy -
Centrum Interpretacji
Zabytku/Zwiedzanie
10,00 zł 7,00 zł Dodatkowa opłata za przewodnika w j. polskim 100,00 zł/grupa lub w j. angielskim 100,00 zł/grupa.
6. Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy
- Centrum Interpretacji Zabytku/Film „Warszawa nie zapomni”
 10,00 zł 7,00 zł Codziennie od wtorku do niedzieli o godz. 12.00 odbywa się pokaz filmu w j. angielskim, a o godz. 14.00 – w j. polskim.
Film dostępny jest również
na specjalne zamówienie w innych wersjach językowych i w innych godzinach.
7.
Muzeum Woli
- Oddział Muzeum Historycznego
 -
- -
 8.

Muzeum Warszawskiej Pragi
- Oddział Muzeum Historycznego
15,00 zł

10,00 zł /grupowy normalny 12,00 zł, grupowy ulgowy 8,00 zł 

 Dodatkowa opłata za przewodnika w j. polskim 100,00 zł/grupa lub w j. angielskim 100,00 zł/grupaW niedziele wstęp bezpłatny. 
 9.

Muzeum Farmacji
im. mgr Antoniny Leśniewskiej
- Oddział Muzeum Historycznego
 6,00 zł

4,00 zł/
grupowy normalny
100,00 zł
,
grupowy
ulgowy
70,00 zł

W niedziele
wstęp bezpłatny.
 
10.

Muzeum Literatury
im. A. Mickiewicza
 6,00 zł
5,00 zł/1,00 zł dzieci i młodzież do 26 roku życia.  -
 11.  Muzeum Wojska
Polskiego
 15,00 zł
8,00 zł
/
grupowy szkolny
4,00 zł
Dodatkowa opłata za
zwiedzanie Muzeum z kustoszem – szczegółowy cennik dostępny jest na stronie MWP.
W soboty
wstęp bezpłatny.
 
Wystawa plenerowa MPW jest czynna przez cały tydzień, wstęp bezpłatny. 
12. Muzeum Powstania
Warszawskiego 
20,00 zł 16,00 zł/
grupowy
12,00 zł
 Dla grup chcących zwiedzać
muzeum z przewodnikiem
bezwzględnie konieczna
wcześniejsza rezerwacja*,**
Dodatkowa opłata
za przewodnika w j. polskim
100,00 /grupa, w innych językach 120,00 /grupa.
W niedziele
wstęp bezpłatny.
13. Muzeum Narodowe 15,00 zł 10,00 zł/
1,00 zł dzieci, uczniowie i studenci do 26 roku życia
Dodatkowa opłata
za przewodnika w j.polskim
120,00 zł/grupa,
w j. obcym
150,00 zł/grupa.  
We wtorki
wstęp bezpłatny.
 
14.
Muzeum Łowiectwa
i Jeździectwa
 8,00 zł
 5,00 zł/1,00 zł uczniowie i studenci do 26 roku życia  Dodatkowa opłata
za przewodnika w j.polskim
45,00 zł/grupa,
za zajęcia edukacyjne
75,00 zł/grupa.
W czwartki
wstęp bezpłatny.
15.

Muzeum
Niepodległości
 10,00 zł
5,00 zł Dodatkowa opłata za przewodnika
dla grupy szkolnej
60,00 zł/grupa,
dla grupy pozaszkolnej
60,00 zł/grupa.
W czwartki
wstęp bezpłatny.
 
16.  
Muzeum X Pawilonu
Cytadeli
Warszawskiej
- Oddział Muzeum
Niepodległości
 6,00 zł
 4,00 zł
W niedziele wstęp bezpłatny. 
 17. Muzeum Więzienia
Pawiak
- Oddział Muzeum
Niepodległości
 10,00 zł
 5,00 zł
Dodatkowa opłata za przewodnika
dla grupy szkolnej
60,00 zł/grupa,
dla grupy pozaszkolnej
60,00 zł/grupa.W czwartki wstęp bezpłatny. 
18. Mauzoleum Walki
i Męczeństwa
w al. Szucha
- Oddział Muzeum
Niepodległości
8,00 zł
 5,00 zł
Dodatkowa opłata za przewodnika
dla grupy szkolnej
30,00 zł/grupa,
dla grupy pozaszkolnej
50,00 zł/grupa*. UWAGA! Bilet upoważnia również do zwiedzAnia Muzeum Więzienia Pawiak.

W czwartki wstęp bezpłatny. 

19. Centrum Nauki
Kopernik

27,00 zł
18,00 zł/grupy zorganizowane
15,00 zł
Zwiedzanie indywidualne.
Dla grup konieczna
wcześniejsza rezerwacja***
 20. Centrum Nauki
Kopernik
- PLANETARIUM
19,00 zł 2D/
24,00 zł 3D 
14,00 zł 2D/19,00 zł 3D

grupy zorganizowane 13,00 zł 2D/18,00 zł 3D

Bilety grupowe należy wcześniej zarezerwować.
Poza biletami w przedsprzedaży
na każdy seans dostępna jest pula
30 biletów jedynie
w dniu seansu.
 21.

Muzeum Techniki
i Przemysłu NOT
 14,00 zł 8,00 zł/
grupowy
7,00 zł
Dodatkowo płatne:
Planetarium 3,00 zł
 Szklana Panienka 2,00 zł
przewodnik w j. polskim
30,00 zł/grupa,
przewodnik w j. obcym
50,00 zł/grupa.
22.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

25,00 zł/

grupy zorganizowane

10,00 zł

 15,00 zł/

grupy zorganizowane

10,00 zł

 Dodatkowa opłata za przewodnika w j. polskim 200,00 zł/grupa, w j. obcym 300,00 zł/grupa.  Dla grup konieczna wcześniejsza rezerwacja. W czwartki wstęp bezpłatny. 
23. Muzeum Ewolucji 8,00 zł 4,00 zł Lekcje muzealne
7,00 zł/osoba.
 24.
Muzeum Ziemi PAN  5,00 zł
 3,00 zł
Dodatkowa opłata za
przewodnika
w j.polskim
20,00 zł/grupa
do 30 os.,
za lekcję muzealną
30,00 zł/grupa.
W niedziele
wstęp bezpłatny.

 25. Muzeum
Błogosławionego
Ks. Jerzego
Popiełuszki
 -  -  Wstęp bezpłatny.
26. Muzeum Fryderyka
Chopina
indywidualny
22,00 zł/
grupowy
18,00 zł
indywidualny
13,00 zł/
grupowy
11,00 zł
Zwiedzanie indywidualne
bez przewodnika.
W  niedziele
wstęp bezpłatny.

27.
Muzeum Sportu
i Turystyki
12,00 zł 

8,00 zł/

grupowy 6,00 zł 

 Dodatkowa opłata
za przewodnika
w j. polskim
60,00 zł/grupa
,
za lekcję muzealną
100,00 zł/grupa
max. 25 os. W soboty wstęp bezpłatny. 
28.

Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie
11,00 zł
 6,00 zł

Zwiedzanie + warsztaty chemiczne 16,00 zł.

UWAGA!

* Muzeum Powstania Warszawskiego udostępniane jest do zwiedzania młodzieży w wiekupowyżej 12 lat. Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa udostępniane jest do zwiedzania młodzieży w wieku powyżej 14. roku życia.
** Rezerwacji należy dokonać on-line za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego www.1944.pl
***
Rezerwacji należy dokonać telefonicznie lub on-line – informacje na stronie www.kopernik.org.pl

CENY BILETÓW WSTĘPU DO MIEJSC WYPOCZYNKU I ROZRYWKI

L.p. Nazwa obiektu Bilet normalny Bilet ulgowy Informacje dodatkowe
 1.  Kino ORANGE IMAX  26,00 zł 21,00 zł/
grupowy
17,00 zł
Pakiety edukacyjne
dla grup szkolnych.
Bilety na filmy w wersji
DMR są droższe.
 2.
Multikino
Złote Tarasy
 23,00 do
30,00 zł
 

16,00 do

  20,00 zł/
szkolny
14,00 zł/
grupowy
14,00 zł do
19,00 zł


 Bilety na filmy
w wersji 3D
są droższe.
 3.
 4.

Pałac Kultury
i Nauki -
taras widokowy
20,00 zł
15,00 zł/
grupowy normalny
15,00 zł, grupowy szkolny 12,00 zł

-
 5.
Stadion Narodowy
- „Trasa Piłkarza”

 20,00 zł  13,00 zł/
grupowy dla dorosłych
15,00 zł
 -
6.
Stadion Narodowy
- punkt widokowy
10,00 zł 
5,00 zł
/
grupowy dla dorosłych
5,00 zł
 -
 7. Teatr Lalka 30,00 zł 25,00 zł
 Zwiedzanie kulis teatru
5,00 zł.
8.  Ogród Zoologiczny  17,00 zł 12,00 zł Możliwość
zwiedzania ZOO
z przewodnikiem.
9.
Przejazd metrem  4,40
2,20 zł -
WSTECZ