English version

  • English

Częstochowa

Częstochowa jest miejscem niezwykłym. To tu znajduje się wzgórze, zwane Jasną Górą, na którym wznosi się kompleks zabudowań sakralnych i mieszkalnych. Początki tego kompleksu związane są z fundacją klasztoru oo. paulinów i przybyciem na Jasną Górę Cudownego Obrazu Matki Bożej, nazywanej dziś Jasnogórską lub Częstochowską. Obraz Matki Bożej jest sercem i największą tajemnicą Jasnej Góry. Pomimo dogłębnych studiów do dnia dzisiejszego pozostają nieznane czas i miejsce pochodzenia Obrazu. Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej jest otaczany wielką czcią i kultem.  W 1656 roku król Jan Kazimierz w uroczystym ślubowaniu poddał i zawierzył Polskę opiece Matki Bożej, wprowadzając tym samym do ustroju państwa polskiego godność Matki Bożej, Królowej Polski. Ponownego zawierzenia Polski Maryi dokonał w 1956 roku kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, zapoczątkowując tzw. Wielką Nowennę, czyli przygotowanie do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.  Do Sanktuarium Jasnogórskiego niejednokrotnie przybywał Jan Paweł II, a od kilkuset lat ciągną tu nieprzerwanie rzesze pielgrzymów z całej Polski i Europ.


WSTECZ