English version

  • English

Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium Pasyjno-Maryjne

Kalwaria Zebrzydowska jest niewielkim miasteczkiem, słynącym przede wszystkim ze sprawowanego tu nieprzerwanie od czterystu lat kultu religijnego. Na początku XVII wieku Mikołaj Zebrzydowski ufundował klasztor i kościół oo. bernardynów oraz, na wzór Kalwarii Jerozolimskiej, zespół stacji Męki Pańskiej, stanowiący pierwszą w Polsce kalwarię. W ciągu lat zespół Kaplic Dróg Męki Pańskiej rozbudowywano i dziś, wraz z zabudowaniami kościelno-klasztornymi, stanowi on najwyższej klasy dzieło sztuki. Rok rocznie do Kalwarii przybywają tysiące pielgrzymów z całej Polski i z zagranicy. Do najważniejszych, odbywających się w Kalwarii Zebrzydowskiej, uroczystości religijnych należą: Odpust Wielkiego Tygodnia – Misterium Męki Pańskiej oraz uroczystości Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kalwaria Zebrzydowska, obok kultu religijnego, słynie także z bardzo dobrej jakości wyrobów rzemieślniczych.


WSTECZ