English version

  • English

Lublin

Lublin jest największym polskim miastem położonym na wschód od Wisły. Jego początki, jako pełnoprawnej osady miejskiej, sięgają roku 1317, kiedy to Władysław Łokietek wydał przywilej lokalcyjny, na podstawie którego Lublin uzyskał prawa miejskie. Jednak początki osadnictwa na terenie Lublina związane są z czasami znacznie wcześniejszymi, bo sięgającymi jeszcze VI-VII wieku. W XIII stuleciu powstała w Lublinie pierwsza murowana budowla – wieża obronna, nazywana „donżonem”, którą wzniesiono na Wzgórzu Zamkowym. W tym samym czasie przybyli do Lublina dominikanie, a książę Leszek Czarny ufundował na Wzgórzu Staromiejskim kościół św. Michała. Za panowania Kazimierza Wielkiego miasto otoczono murami obronnymi, wzniesiono murowany zamek i gotycką kaplicę zamkową p.w. Św. Trójcy, będącą do dziś jedną z największych atrakcji Lublina. Ściany kaplicy pokryte są XV-wiecznymi malowidłami bizatyjsko-ruskimi, które pod koniec ubiegłego stulecia poddano gruntownej renowacji. Lublin był sceną wielu doniosłych wydarzeń historycznych, w tym zawarcia w 1569 roku unii polsko-litewskiej. Będąc w Lublinie nie sposób nie zwiedzić Zamku Lubelskiego, Archikatedry i Wieży Trynitarskiej, Rynku Starego Miasta oraz szeregu innych zabytków i miejsc pamięci, w tym byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, (obcenie Państwowego Muzeum na Majdanku).


WSTECZ