English version

  • English

Park Mużakowski

Park Mużakowski zaliczany jest do najwybitniejszych przykładów XIX-wiecznej architektury ogrodniczej w Europie. Jest on najpiękniejszym i nawiększym parkiem w stylu angielskim na terenie Polski i Niemiec. Park rozciąga się wzdłuż Nysy Łużyckiej na powierzchni prawie 1000 hektarów, z czego po stronie polskiej znajduje się ponad 800. Twórcą parku był właściciel dóbr mużakowskich Hermann von Pueckler. Powstały w latach 1815-1845 park miał łączyć w sobie przejawy współżycia natury i kultury. Innymi słowy miasto Muskau, osady podmiejski, łąki, rzeki, pola uprawne, zabudowania przemysłowe miały tworzyć jeden nierozerwalny organizm. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami Parku Mużakowskiego byli hrabiowie von Arnim. Dzięki ich staraniom w centralnej części parku utworzono rezerwat przyrody Park Muskau. W 1989 roku strony polska i niemiecka podpisały umowę o współpracy, prowadzącej do rekonstrukcji i ochrony Parku Mużakowskiego.


WSTECZ