English version

  • English

Południowa Małopolska – Drewniane kościoły

Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia stanowią drugie po norweskich kościołach klepkowych, najstarsze w Europie skupisko świątyń, zaliczanych do cennych zabytków drewnianej architektury sakralnej. Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisano: kościół św. Michała Archanioła w Binarowej, kościół Wszystkich Świętych w Bliznem, kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie, kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej oraz kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej. Kościoły reprezentują różne style architektoniczne, a najstarszy z nich pochodzi z XIV wieku.


WSTECZ