English version

  • English

Przewodnicy po Warszawie

Biuro EXCELLENCE zatrudnia profesjonalnych, licencjonowanych przewodników miejskich po Warszawie i innych miastach Polski (Krakowie, Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, etc.), a także przewodników terenowych, górskich i pilotów wycieczek. Wszyscy nasi przewodnicy i piloci posiadają uprawnienia, nadane przez właściwe władze samorządowe, potwierdzone legitymacją oraz aktualnym identyfikatorem. Wszyscy legitymują się dyplomami uczelni wyższych. Są wśród nich m.in. historycy, historycy sztuki, nauczyciele, dziennikarze, politolodzy, lingwiści oraz osoby o wykształceniu technicznym. Znajomość języków obcych potwierdzają dyplomy ukończenia studiów filologicznych lub lingwistycznych oraz dyplomy i certyfikaty wydawane przez uznane instytuty zagraniczne, jak British Council, Goethe-Institut, Institut Francais, Istituto Cervates, itd.

Jak zamówić przewodnika Po warszawie?

Wystarczy skontaktować się z naszym biurem drogą telefoniczną lub mailową, następnie wysłać  mailem lub faksem krótkie zamówienie, zawierające następujące informacje:

  • datę
  • miejsce i godzinę spotkania
  • przewidywany program wycieczki
  • język usługi przewodnickiej
  • dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki
  • dane do pokwitowania lub faktury VAT.

 

W odpowiedzi otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia  na usługę przewodnicką oraz potwierdzenie jej kosztu i formy płatności. Bliżej terminu realizacji usługi przekażemy Państwu dane kontaktowe do przewodnika PO WARSZAWIE.

 

Przewodnicy po Warszawie - przykładowe zabytki


WSTECZ