English version

  • English

Puławy

Puławy kojarzone są przede wszystkim z założeniem pałacowo-parkowym, będącym do dziś największą atrakcją turystyczną miasta. Historia tego założenia rozpoczęła się w drugiej połowie XVII wieku, kiedy powstała tu letnia rezydencja Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, tego samego, który wybudował pawilon Łazienki w Ujazdowie. Nieco później Puławy przeszły w ręce jego córki, Elżbiety Sieniawskiej, a następnie jej córki, Marii Zofii z Sieniawskich Czartoryskiej, primo voto Denhoffowej. Tym sposobem Puławy stały się własnością Czartoryskich, którzy przekształcili je w jeden z najbardziej prężnych ośrodków życia politycznego i kulturalnego na ziemiach polskich. Szczególną rolę odegrały Puławy po utracie niepodległości. Izabella z Flemmingów Czartoryska uczyniła z nich „małą ojczyznę”, którą zwano również „Polskimi Atenami”. W tamtym czasie Puławy odwiedzali m.in. Jan Paweł Woronicz, Julian Ursyn Niemcewicz czy Grzegorz Piramowicz. W wybudowanej w 1801 roku Świątyni Sybilli znalazło się pierwsze polskie muzeum pamiątek narodowych. Upadek Powstania Listopadowego położył kres świetności Puław. Współczesne Puławy są dużym miastem przemysłowym, które poza dawną rezydencją Czartoryskich, znane jest głównie ze znajdujących się tu Zakładów Azotowych.


WSTECZ