English version

  • English

Świdnica i Jawor – Kościoły Pokoju

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy wybudowano po wojnie 30-letniej, która na Śląsku zakończyła się zupełną klęską protestantów. Odebrano im wszystkie kościoły i zgodnie z postanowieniami pokoju westfalskiego pozwolono wybudować tylko trzy: w Jaworze, Świdnicy i Głogowie. Cesarskie pozwolenie było jednak obwarowane dodatkowymi zapisami: do budowy świątyń wolno było użyć jedynie materiałów nietrwałych i miała się ona zakończyć w ciągu roku. Kościół wzniesiony w Głogowie nie przetrwał do dziś. Dwa pozostałe w Jaworze i Świdnicy można podziwiać do dziś. W 2001 roku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


WSTECZ