English version

  • English

Toruń – zespół staromiejski

Historia zespołu staromiejskiego Torunia rozpoczyna się w XIII wieku. Wówczas wzniesiony został warowny zamek krzyżacki, którego ruiny do dziś górują nad miastem, a obok niego lokowano Stare Miasto, a następnie Nowe Miasto. Największy rozkwit Torunia przypadł na XIV i XV stulecie, kiedy to miasto pełniło funkcję hanzeatyckiego emporium handlowego, a następnie stało się głównym ośrodkiem oporu Związku Pruskiego przeciwko Krzyżakom. Miasto szczyci się licznymi zabytkami, które nie podzieliły losu zamku krzyżackiego i przetrwały do dziś w pierwotnym lub zbliżonym do pierwotnego kształcie. Do zabytków tych zaliczyć należy: piękny Rynek, Dwór Artusa, Ratusz, Kościół Wniebowzięcia NMP, Katedrę św. Janów, w której znajduje się trzeci co do wielkości dzwon w Polsce, Tuba Dei (Trąba Boża), system murów obronnych z Krzywą Wieżą. W Toruniu urodził się i spędził wczesną młodość wielki astronom Mikołaj Kopernik – w domu przy Rynku Staromiejskim mieści sie jego muzeum. Godne uwagi jest także toruńskie Planetarium, prezentujące niezwykłe seanse astronomiczne.


WSTECZ