English version

  • English

Wrocław – Hala Stulecia

Hala Ludowa – Hala Stulecia we Wrocławiu została wzniesiona w latach 1911-1913 według projektu wybitnego architekta Maxa Berga. W 1913 roku w Hali prezentowano wystawę, zorganizowaną w stulecie wydania we Wrocławiu przez Fryderyka Wilhelma III odezwy, wzywającej do stawienia oporu przeciwko Napoleonowi. W ciągu prawie stu lat w Hali odbyło się niejedno ważne wydarzenie, w tym w 1997 roku 46 Kongres Eucharystyczny, który zgromadził ponad 20 tysięcy wiernych z 86 krajów i zakończył się Mszą Świętą celebrowaną przez Papieża Jana Pawła II. Hala Ludowa uznawana jest za jedno z najbardziej znaczących osiągnięć inżynierii i architektury XX wieku na świecie. Z tego powodu w 2006 roku zdecydowano wpisać Halę Ludową – Halę Stulecia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


WSTECZ