English version

 • English

Wycieczki tematyczne po Warszawie

Oferta wycieczek tematycznych po Warszawie, w tym cykl wycieczek „Śladami patrona mojej szkoły” powstała z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Proponowane przez nas tematy wycieczek mogą być świetnym „terenowym” uzupełnieniem realizowanego w murach szkolnych programu nauczania.  Zarówno tematyka wycieczek, jak i sposób ich realizacji, dostosowany jest do wieku i zainteresowań uczestników. Wycieczki mogą być zarówno piesze, jak i autokarowe, a ich dokładny program i przebieg jest każdorazowo konsultowany z Państwem. Wycieczki mogą kończyć się quizami i konkursami.
 • Baśnie i legendy warszawskie

Spacer szlakiem warszawskich baśni i legend: król Zygmunt, zamkowa „Biała Dama”, Wars i Sawa, kamienny Niedźwiedź, Syrenka, Bazyliszek, Czarny Kot oraz inne fascynujące opowieści.

 • Szlakiem Wielkich Polaków po warszawskiej Starówce

Kamień upamiętniający M. KonopnickąPrzez stulecia warszawska Starówka była sceną doniosłych wydarzeń. Dla wielu wybitnych postaci była domem, a potem miejscem spoczynku. W czasie wycieczki opowiemy m.in. o Stanisławie Auguście Poniatowskim, Ignacym Mościckim, Ignacym Janie Paderewskim, Henryku Sienkiewiczu, Stanisławie Staszicu, Hugonie Kołłątaju, Marii Konopnickiej, Janie Kilińskim i wielu innych znakomitych Polakach.

 • Szlakiem sejmików, sejmów i wolnych elekcji

W Warszawie, niemal od początku jej istnienia, zbierały się i obradowały najpierw Sejmiki mazowieckie, a od zawarcia w 1569 roku Unii Lubelskiej – Sejmy Walne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Warszawa była także miejscem, w którym dokonywano wyboru kolejnych władców Polski. Trasa wycieczki powiedzie nas m.in. przez Stare Miasto i Zamek Królewski (trasa I, obejmująca Sale Sejmowe); dzisiejszą Wolę – dawniej wieś, na polach której odbywały się wolne elekcje oraz Kamionek, gdzie znajduje się kościół Matki Boskiej Zwycięskiej, a na nim tablica upamiętniająca elekcję Henryka Walezego i Augusta III Sasa.

 • Wielcy Polacy na pomnikach Krakowskiego Przedmieścia

Po dziś dzień Krakowskie Przedmieście, będące częścią Traktu Królewskiego, stanowi reprezentacyjną ulicę miasta. Obecnie modernizowane, powraca do dawnego blasku. Wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia przez stulecia wznoszono pałace, kościoły i pomniki, upamiętniające wybitnych Polaków. W czasie wycieczki opowiemy m.in. o Adamie Mickiewiczu, Bolesławie Prusie, księciu Józefie Poniatowskim, Fryderyku Chopinie, Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

 • Warszawa Wazów

Kolumna ZygmuntaNa czasy panowania dynastii Wazów przypada przeniesienie Stolicy z Krakowa do Warszawy i związany z tym faktem wielki rozwój miasta, będącego centrum życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Trasa wycieczki poprowadzi od Starego Miasta i Zamku Królewskiego (bez zwiedzania wnętrz) przez Krakowskie Przedmieście, wzdłuż którego wznoszą się budowle swymi początkami sięgające czasów panowania Wazów, m.in. kościół ss. Wizytek, Pałac Prezydencki i Pałac Kazimierzowski, do Zamku Ujazdowskiego.

 • Warszawa barokowa (ze szczególnym uwzględnieniem architektury i sztuki)
Celem wycieczki jest przedstawienie i omówienie na konkretnych przykładach cech charakteryzujących architekturę i sztukę Baroku. W czasie wycieczki obejrzymy m.in. Stare i Nowe Miasto z tak dobitnymi przykładami stylu barokowego, jak Zamek Królewski, kościół św. Marcina, kamienice na Rynku Starego Miasta, kościół św. Jacka i kościół św. Kazimierza; Krakowskie Przedmieście z kościołem św. Anny (wnętrze), kościołem ss. Wizytek oraz kościołem św. Krzyża (wnętrze); kościół św. Antoniego na Czerniakowie oraz założenie pałacowo-parkowe w Wilanowie (możliość zwiedzania wnętrz pałacowych).
 • Warszawa klasycystyczna (ze szczególnym uwzględnieniem architektury i sztuki)

Podobnie jak wycieczka szlakiem „Warszawy barokowej”, wycieczka wiodąca szlakiem „Warszawy klasycystycznej” ma na celu przybliżenie cech charakterystycznych dla architektury i sztuki doby Klasycyzmu. Trasa wycieczki uwzględnia zwiedzanie Łazienek Królewskich, w których obok Pałacu na Wyspie (możliwość zwiedzania wnętrz pałacowych) obejrzeć można szereg innych budowli stanowiących świetne przykłady klasycyzmu epoki Stanisława Augusta Poniatowskiego, m.in. Biały Domek, Starą Pomarańczarnię i Pałac Myślewicki, Traktu Królewskiego, pl. Teatralnego i pl. Bankowego oraz Starego i Nowego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz Zamku Królewskiego (trasa II, obejmujące Apartamenty Stanisława Augusta Poniatowskiego).

 • Warszawa doby Oświecenia
Łazienki KrólewskieEpoka Oświecenia, przypadająca w Polsce głównie na lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, to czas największych osiągnięć polskiej myśli politycznej, społecznej i kulturalnej, zwieńczony uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadnicznej, czyli Konstytucji 3 Maja. W czasie wycieczki usłyszymy o najwybitniejszych postaciach i najważnieszych wydarzeniach polskiego Oświecenia i odwiedzimy miejsca z nimi związane. Trasa wycieczki powiedzie nas przez Stare Miasto, m.in. ul. Jezuicką, gdzie znajdowała się siedziba Komisji Edukacji Narodowej, Katedrę św. Jana, Rynek Starego Miasta i Zamek Królewski (trasa I, obejmująca Salę Poselską i Salę Senatorską), w którym uchwalono Konstytucję 3 Maja; Trakt Królewski, Łazienki Królewskie oraz Cmentarz Powązkowski.
 • Szlak Powstania Listopadowego

Trasa wycieczki wiodącej „Szlakiem Powstania Listopadowego” obejmuje miejsca, w których rozegrały się wydarzenia decydujące o losach tego zbrojnego zrywu. Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po Łazienkach Królewskich i obejrzenia dawnej Szkoły Podchorążych oraz Pałacu Belwederskiego. Następnie udamy się w stronę kościoła św. Wawrzyńca i reduty wolskiej, po drodze odwiedzając pl. Bankowy i dawny Arsenał. Na koniec obejrzymy Dworek Grochowski oraz miejsce, w którym w 1831 roku rozegrała się bitwa o Olszynkę Grochowską, upamiętnione pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską.

 • Szlak Powstania Styczniowego
 • Warszawa Fryderyka Chopina

Koncert chopinowski w ŁazienkachWprawdzie Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli, jednak Jego dzieciństwo i młodość były związane głównie z Warszawą. W czasie wycieczki zwiedzimy miejsca związane z życiem i twórczością naszego najwybitniejszego Kompozytora. Obejrzymy pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, zwiedzimy Muzeum F. Chopina w Zamku Ostrogskich, zajrzymy do kościóła św. Krzyża, na Uniewersytet Warszawski, do Akademii Sztuk Pięknych i do kościoła ss. Wizytek. Pojedziemy także na Cmentarz Powiązkowski, gdzie spoczywają rodzice Fryderyka Chopina i jego siostry.

 • Szlakiem „Lalki” Bolesława Prusa
Trasa wycieczki prowadzącej szlakiem najbardziej znanej i bez wątpienia jednej z najbardziej warszawskich powieści wiedzie od Starego Miasta (ul. Podwale), gdzie znajdował się sklep Mincla, przez ul. Miodową (Pałac Paca, kościół kapucynów) i pl. Teatralny (Ratusz), Krakowskie Przedmieście, gdzie mieszkali Rzecki i Wokulski, i gdzie mieścił się sklep Wokulskiego, a dziś stoi pomnik Bolesława Prusa, Al. Ujazdowskie, nazywane salonem XIX-wiecznej Warszawy i Łazienki Królewskie. Wycieczka może być  wzbogacona o zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego (Starych Powązek), na którym pochowany jest B. Prus.
 • Szlakiem Henryka Sienkiewicza

Pomimo, że Henryk Sienkiewicz nie był warszawiakiem z urodzenia (urodził się w Woli Okrzejskiej na Podlasiu), to jednak znaczną część swojego życia spędził w Warszawie. Z osobą pisarza związanych jest wiele miejsc, do których zajrzymy w czasie wycieczki. Bez wątpienia jednym z najważniejszych takich miejsc jest Stare Miasto, gdzie warszawski życiorys Sienkiewicza ma swój początek (tu, będąc uczniem, mieszka na stancji) i swój koniec (tu w podziemiach Katedry św. Jana zostaje pochowany). Ważne jest również Krakowskie Przedmieście, gdzie pisarz najpierw uczęszcza do gimnazjum, a potem studiuje w Szkole Głównej oraz pl. Teatralny, przy którym w kościele Kanoniczek dwa razy bierze ślub. Nie można wreszcie nie wspomnieć o pomniku Henryka Sienkiewicza, który odsłonięto w Łazienkach Królewskich w 154. rocznicę urodzin pisarza.

 • Szlakiem Władysława Reymonta
 • Śladami Marii Skłodowskiej-Curie

Maria Skłodowska-Curie należy do grona najwybitniejszych polskich uczonych i chociaż większość życia spędziła we Francji, to Warszawa była Jej miastem rodzinnym i miejscem, w którym stawiała pierwsze kroki w dziedzinie fizyki i chemii. W czasie wycieczki odwiedzimy przede wszystkim dom, w którym w 1867 roku przyszła na świat Maria Skłodowska. W domu tym mieści się obecnie muzeum poświęcone życiu i pracy Uczonej. Zajrzymy również na Krakowskie Przedmieście, na ul. Śniadeckich i w okolice gmachu głównego Politechniki Warszawskiej. W czasie wycieczki wiodącej szlakiem Marii Skłodowskiej-Curie nie można pominąć siedziby Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej i znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Uczonej.

 • Szlakiem Szarych Szeregów

Kwatera Batalionu Zośka

Szlak Szarych Szeregów prowadzi przez miejsca związane z historią i działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, który we wrześniu 1939 roku zszedł do podziemia, przyjmując kryptonim „Szare Szeregi”. Trasa wycieczki obejmuje: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, Mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha, miejsce wykonania wyroku na kacie Warszawy Franzu Kutcherze, miejsce Akcji Pod Arsenałem, Muzeum Więzienia Pawiak, Cmentarz Wojskowy na Powązkach oraz Stare Miasto.

 • Powstanie Warszawskie na Starówce (lub w innej dzielnicy Warszawy)

Gąsienica GoliataWarszawska Starówka to jedno z tych miejsc na mapie Warszawy, gdzie w czasie trwającego 63 dni Powstania Warszawskiego toczyły się najcięższe i najbardziej zaciekłe walki. W czasie spaceru po Starym i Nowym Mieście obejrzymy m.in. pl. Zamkowy z Kolumną Zygmunta i pieczołowicie zrekonstruowanym po wojnie Zamkiem Królewskim, Katedrę św. Jana, w ścianę której wmurowano widoczny na zdjęciu fragment gąsienicy „Goliata”, Dziekanię z miejscem po barykadzie powstańczej, ul. Jezuicką, zrównany z ziemią i odbudowany kościół św. Marcina, pomnik Małego Powstańca, miejsce, w którym wybuchł czołg-pułapka oraz pl. Krasińskich z pomnikiem Powstania Warszawskiego i Katedrą Polową WP.

 • Warszawa różnych kultur i religii
 • Warszawskie judaika
Pomnik Janusza KorczakaPrzed II Wojną Światową Warszawa była największym w Europie i drugim na świecie skupiskiem ludności żydowskiej. Stolicę zamieszkiwało ponad 350 tysięcy Żydów, stanowiących jedną trzecią wszystkich mieszkańców Warszawy. Tu kwitło życie kulturalne i religijne, rozwijał się handel i rzemiosło. W czasie okupacji niemieckiej warszawscy Żydzi ulegli niemal całkowitej zagładzie. Do obozu śmierci w Treblince wywieziono ponad 300 tysięcy osób. Teren dawnej dzielnicy żydowskiej, na którym utworzono w listopadzie 1940 roku getto, trzy lata później został zrównany z ziemią. Pomimo to w Warszawie zachowały się ślady tej niegdyś tętniącej życiem, gwarnej i ruchliwej dzielnicy miasta. Dość licznie zachowały się one także na prawym brzegu Wisły, na Pradze. Wycieczka szlakiem warszawskich judaików obejmuje: Synagogę Nożyków (jeśli będzie to możliwe – zwiedzanie wnętrza), Teatr Żydowski, kościół Wszystkich Świętych, ul. Próżną; pomnik Janusza Korczaka; ul. Złotą i Sienną, gdzie zachowały się fragmenty muru getta; ul. Żelazną, Pereca, Waliców i ul. Chłodną, gdzie znajdował się most łączący małe i duże getto; pl. Bankowy i Tłomackie, gdzie wznosiła się Wielka Synagoga; pomnik Bohaterów Getta, Szlak Pamięci Walki i Męczeństwa Żydów oraz Umschlagplatz; Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej.
Wycieczka poświęcona tej tematyce może być rozszerzona o zwiedzanie wystaw lub lekcję muzealną w Żydowskim Instytucie Historycznym, zwiedzanie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej oraz Judaików praskich.

Śladami patrona mojej szkoły

 • Warszawa Jana III Sobieskiego
 • Śladami księcia Józefa Poniatowskiego
 • Warszawa Fryderyka Chopina
 • Warszawa Juliusza Słowackiego
 • Szlakiem Bolesława Prusa
 • Szlakiem Henryka Sienkiewicza
 • Szlakiem Władysława Reymonta
 • Śladami Marii Skłodowskiej-Curie
 • Warszawskie adresy Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Warszawa Stefana Starzyńskiego
 • Życie i twórczość Janusza Korczaka
 • Szlakiem Szarych Szeregów
 • Szlakiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Warszawa Zbigniewa Herberta
 • Śladami Jana Pawła II po Warszawie


WSTECZ