English version

  • English

Zamość – Stare Miasto

Zamość, nazywany „Perłą Renesansu” i „Padwą Północy”, został założony przez Jana Zamoyskiego, wybitnego polityka, przywódcę szlachty, obrońcę swobód obywatelskich i religijnych, mecenasa nauki, sztuki, literatury. Realizację projektu idealnego miasta-twierdzy, które miało się stać stolicą Ordynacji Zamoyskich i siedzibą Akademii Zamojskiej, Jan Zamoyski powierzył włoskiemu architektowi Bernardowi Morando. Morando zaprojektował fortyfikacje miejskie z bramami, Arsenał, Kolegiatę (obecnie Katedrę) i Ratusz (obecnie siedzibę Urzędu Miasta) oraz inne budowle, wśród których wyróżniały się rezydencja Zamoyskich i Akademia Zamojska. Najbardziej tragiczne lata w historii tego pięknego miasta przypadają na okres II Wojny Światowej, kiedy to w zamojskiej Rotundzie zlokalizowano obóz zagłady, a na terenie miasta utworzono getto. Dziś Zamość, ze względu na swoje położenie, piękną architekturę i fascynującą historię nierozerwalnie związaną z postacią Jana Zamoyskiego, jest chętnie odwiedzany przez turystów z Polski i z zagranicy. Co ciekawe, urząd Prezydenta Zamościa sprawuje obecnie pan Marcin Zamoyski, syn ostatniego ordynata Jana Zamoyskiego.


WSTECZ